فناوری برای فناوری

با آرزوی گسترش انفورماتیک

ترم بهمن 1392

گروه های درسی برای انتخاب واحد ترم جاری:


۱- IT-IT پودمانی،ورودی مهر ۹۱


۲- IT-IT پودمانی،ورودی بهمن ۹۱


۳- IT-WEB پودمانی،ورودی مهر ۹۱دروس ترم بهمن سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲:
پودمان پنجم - IT-IT  ورودی مهر ۱۳۹۱ :


* کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان


* مدیریت خدمات فناوری اطلاعات


* سیستم های اطلاعات مدیریت


* مدیریت ارتباط با مشتری


پودمان پنجم - IT-WEB  ورودی مهر ۱۳۹۱ :


* طراحی پایه کاربردی


* انیمیشن در وب


* ویرایش تصویر۲
پودمان چهارم - IT-IT  ورودی بهمن ۱۳۹۱ :


دروس عمومی :


* تربیت بدنیبرای کسب اطلاعات در مورد دروس ترم های قبلی و مطالب غیر درسی لطفا به ستون های کناری وبلاگ مراجعه کنید.